ΚΟΡΥΦΗ
Σε απόθεμα

Console Bliss

2,625

• Yλικά: Μέταλλο, ξύλο & ελεφαντόδοτο

• Ύψος: 82 εκ.

• Μήκος: 120 εκ.

• Πλάτος: 40,5 εκ.

•Πάχος: 6,8 εκ.